Cenník

Základný cenník platný od 1.1.2019 pre poistencov (neplatí pre samoplatcov). Radi privítame a s radosťou ošetríme aj samoplatcov.

Úkon Cena EUR
Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie 34€
Preventívna stomatologická prehliadka 18€
Cielené stomatologické vyšetrenie 11€
Akútne vyšetrenie 10€
Krátky administratívny úkon 5€
Dlhší administratívny úkon – analýza rtg snímku 9€
* Skúška vitality zubov 10€
Dentálna hygiena 40€
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluorizácia 29€
* Ošetrenie citlivých zubných plôšok (každý zub) 5€
Provizórne ošetrenie zubného kazu 14€
Fotokompozit Výplň – jedna plôška 60€
Fotokompozit Výplň – dve plôšky 65€
Fotokompozit Výplň – tri plôšky 75€
GIC kapslová Výplň – jedna plôška 60€
GIC kapslová Výplň – tri plôšky 75€
Rekonštrukcia korunky zuba priama 100€
1) Primárna príprava koreňového kanálika za jeden koreň 29€
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 75€
Endodontické ošetrenie viackoreňoveho zuba 150€
* Reendodoncia – odstránenie starej koreňovej výplne 28€
Trepanácia, exstirpácia zubnej drene 15€
* 2) Dobudovanie devitálneho zubu pred prot.ošetrením 65€
* Vnútorné bielenie devitalizovaného zuba 1.fáza 39€
* Vnútorné bielenie devitalizovaného zuba 2.fáza 47€
Povrchová – slizničná anestézia 9€
Injekčná anestézia 10€
Intraligamentárna anestézia 18€
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 18€
Extrakcia viackoreňového zuba 25€
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba 42€
Zastavenie poextrakčného krvácania 20€
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveorálnej chirurgie 8€
Chir.revizia rany, ošetrenie poextrakčnej alveolitídy 25€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 30€
Intraorálna incízia dentogenného abscesu 25€
Odstránenie lokálneho dráždenia 5€
Lokálne ošetrenie gingívy a (alebo) sliznice 10€
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh 57€
Stiahnutie korunky 14€
* Nasadenie fixnej náhrady 49€
* Provizórne nasadenie fixnej náhrady 19€
* Zavedenie kovového koreňového čapu – prefabrikát 55€
FRC Zavedenie kompoz.koreňového skleneneho čapu – prefabrikát 55€
Dlahovanie zubov 35€
Výstuž výplne zuba skleneným vláknom 28€
Otlačok alginátom 28€
Otlačok elastomérom 45€
Bieliaca dlaha 1 čelusť 25€
Výstuž sklen.vlákna everStick A&O – dlahovanie – sánka 210€
Výstuž sklen.vlákna everStick A&O – dlahovanie – čelusť 280€

Úkon Cena EUR
Elastická kompozitná fazeta 100€
Zvýšená spotreba materiálu fotokompozit 15€
Ketac Molar, Equia fil cps 10€
Ketac CEM 10€
G-COAT, Equia – Coat 5€
DYCAL, Recagel, Viscostat 5€
Exo bielenie materiál 75€
Endo bielenie materiál 89€
Curaprox 5460 3,9€
Curaprox single 3,9€
Curaprox detská 3,9€
Medzizubná kefka 0,8€
Gel Curasept ADS 4,5€

Nechajte nás rozjasniť Váš úsmev

Objednajte sa